همایش مدیریت و رهبری
42 بازدید
محل نشر: دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی