نقد و بررسی کتاب «اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
41 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » تابستان 1379 - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی