نقد و بررسی کتابهای نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی» و «نظام مدیریت با کیفیت مدیریت بر مبنای صلاة»
30 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » بهار 1379 - شماره 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی