گزارش گروههای تحقیقاتی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ گزارش گروه مدیریت
41 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1375 - شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی