فرصتهای تبلیغی را دریابیم (5): تاثیر آگاهیهای مخاطبان در تبلیغ
38 بازدید
محل نشر: مبلغان » مهر 1382 - شماره 45
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی