عکس العمل مبلغان در برابر استهزاء
33 بازدید
محل نشر: مبلغان » شهریور 1383 - شماره 57
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی