فرصتهای تبلیغی را دریابیم: شیوه برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
43 بازدید
محل نشر: مبلغان » آبان 1382 - شماره 46
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی