فرصت های تبلیغی را دریابیم (11): مدیریت مسجد
41 بازدید
محل نشر: مبلغان » تیر 1383 - شماره 55
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی