جایگاه رضایت مردم (2): سیره عملی امیرالمؤمنین (ع) و کارگزاران
41 بازدید
محل نشر: مبلغان » شهریور 1380 - شماره 20
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی